Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Υπηρεσίες

Διερεύνηση Εγκλημάτων Εμπρησμού

Παροχή Νομικών Συμβουλών και Εγκληματολογικών Διερευνήσεων Εμπρησμών.

Τεχνικές Εκθέσεις – Πραγματογνωμοσύνες

Παροχή Νομικών Συμβουλών – Συμβουλών Εγκληματολογικών Διερευνήσεων Εμπρησμών.

Έρευνα και Εκπαίδευση

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται σε θέματα έρευνας και εκπαίδευσης που έχουν σχέση με την ασφάλεια, την πυρασφάλεια και την πολιτική προστασία

Μελέτες Πυρασφάλειας – Εκδόσεις Πιστοποιητικών

Εκπόνηση Μελετών Πυρασφάλειας Έκδοση πιστοποιητικών πυροπροστασίας.

Σχέδιο Εκτάκτων Αναγκών (Σ.Ε.Α.)

Εκπόνηση μελετών και κατάρτιση – Σχεδίων Εκτάκτων Αναγκών , Εκκένωσης Διάσωσης & Διαφυγής καθώς και Μελέτες Ασφαλείας Επιχειρήσεων, Οργανισμών και φυσικών προσώπων.