Στην παρουσίαση του τελευταίου βιβλίου "Ασύμμετρες Πυρκαγιές του 2007 στην Ελλάδα"