Ο Νικόλαος Διαμαντής σε ομιλία στο πυροσβεστικό σώμα Ελλάδος