ΑΛΕΞΙΠΥΡΟ Πυρασφάλεια – Πολιτική Προστάσια

Διερεύνηση Εγκλημάτων Εμπρησμού

Παροχή Νομικών Συμβουλών και Εγκληματολογικών Διερευνήσεων Εμπρησμών. Σκοπός μας η παροχή συμβουλών και αξιολόγηση στοιχείων με στόχο την πληρέστερη εγκληματολογική διερεύνηση κάθε είδους εμπρησμών...

Read More

Τεχνικές Εκθέσεις-Πραγματογνωμοσύνες

Παροχή Νομικών Συμβουλών – Συμβουλών Εγκληματολογικών Διερευνήσεων Εμπρησμών.Με τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και τεχνικής έκθεσης ανάλογα με τις απαιτήσεις της εξεταζόμενης υπόθεσης μπορούμε να προβούμε...

Read More

Μελέτες Πυρασφάλειας -Εκδόσεις Πιστοποιητικών

Η εταιρεία μας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε: Επιχειρήσεις, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και σε φυσικά πρόσωπα

Read More

Σχέδιο Έκτακτων Αναγκών (Σ.Ε.Α.)

Εκπόνηση μελετών – Σχεδίων Εκτάκτων Αναγκών , Εκκένωσης Διάσωσης & Διαφυγής καθώς και Μελέτες Ασφαλείας Επιχειρήσεων, Οργανισμών και φυσικών προσώπων σύμφωνα προς την ισχύουσα νομοθεσία.

Read More

Ποιοι Είμαστε

Η εταιρεία μας ΑΛΕΞΙΠΥΡΟ ΜΕΠΕ ιδρύθηκε το 2008 από τον μοναδικό εταίρο και διαχειριστή Νικόλαο Γ. Διαμαντή Αντιστράτηγο - Υπαρχηγό Π.Σ . ε.α. – Νομικό και Δικαστικό Πραγματογνώμονα.Η εταιρείας μας ΑΛΕΞΙΠΥΡΟ Μ.Ε.Π.Ε. Σύμβουλοι Πυρασφάλειας και Πολιτικής Προστασίας παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που στηρίζονται στην γνώση και την εμπειρία των ιδιοκτητών και των στελεχών της. Γνωρίζοντας απόλυτα την επικινδυνότητα που εκτίθενται οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι οργανισμοί από τους κινδύνους των πυρκαγιών και των συμβάντων Πολιτικής Προστασίας (πλημμύρες, σεισμοί κ.λ.π), διασφαλίζουμε και αποτρέπουμε την εκδήλωση κινδύνου από πυρκαγιές αλλά και τον περιορισμό των καταστροφικών αποτελεσμάτων εφόσον αυτές συμβούν.

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Πυρασφάλειας και Πολιτικής Προστασίας της επιχείρησης, η αξιολόγηση των υφιστάμενων μέτρων και μέσων Πυρασφάλειας, η οργάνωση τμήματος Πυρασφάλειας, ο σχεδιασμός και η κατάρτιση των Σχεδίων Εκτάκτων Αναγκών (ΣΕΑ), η διαχείριση και λειτουργία αυτών, η εκπαίδευση στελεχών και προσωπικού και ο έλεγχος ορθής λειτουργίας των συστημάτων Πυρασφάλειας.

Περισσότερα

Η έδρα της εταιρείας είναι στην Αθήνα, Κρυστάλλη 17, T.K.11141

Τηλέφωνο: 210 2116606

Fax: 2102236554

Κινητό: 6930 429977

Mail: nikos@alexipiro.gr


Υπηρεσίες προς Ασφαλιστικές Εταιρείες

Ειδικά για τις Ασφαλιστικές Εταιρείες παρέχονται οι υπηρεσίες που θα βρείτε στις Τεχνικές Εκθέσεις – Πραγματογνωμοσύνες και επιπλέον:

(α) Διερεύνηση Εκρήξεων – Εμπρησμών

(β) Διερεύνηση κλοπών, διαρρήξεων και εγκλημάτων για τα οποία υπάρχει ανάγκη διερεύνησης λόγω ανάληψης του σχετικού κινδύνου

(γ) Αξιολόγηση μέσων και μέτρων ασφάλειας, πυρασφάλειας-πυροπροστασίας και έλεγχος εγκατάστασης και καλής λειτουργίας των συστημάτων αυτών.

(δ) Αξιολόγηση κινδύνου και τρωτότητας εγκαταστάσεων από πυρκαγιές, πλημμύρες, θεομηνίες και ατυχήματα. Προασφαλιστικός Έλεγχος

(ε) Αξιολόγηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των επιχειρήσεων.

Πελάτες μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η Έδρα μας

Κρυστάλλη 17,T.K.11141

Επικοινωνία

Τηλέφωνο 210 2116606
Κινητό 6930 429977
Mail nikos@alexipiro.gr

Ώρες Γραφείου

Δευτέρα-Παρασκευή: 08.00- 16.00